Villkor

Villkor

Villkor

GDPR

Ø Personuppgiftsbehandling

För att kunna ta emot, hantera och leverera din beställning kommer Ortmedica AB att behandla

dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med EU:s

dataskyddsförordning (GDPR). Genom att godkänna köpvillkoren samtycker du att erhålla

eventuellt SMS skickat till ditt mobilnummer och/eller e-postadress när du har bokat din tid för

provtagning, när ditt intyg har utfärdats, erhåller kopia av intyget samt annan relevant

kommunikation mellan dig och Ortmedica AB.

Ortmedica AB behandlar personuppgifter och är personuppgiftsansvarig. Personuppgifter

behandlas för att Ortmedica AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för att

skapa intyg och skicka dig sms.

Om du har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan du kontakta Ortmedica AB

via info@ortmedica.se. Du kan även använda denna e-postadress om du vill utöva någon av de

rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR

inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en

åtgärd. Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:

 • Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli

informerad om behandlingen. Den informationen finns i detta dokument.

 • Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga

personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du

också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

 • Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av

artikel 17 GDPR rätt att få Personuppgifterna raderade.

 • Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR

rätt att begränsa behandlingen av Personuppgifterna.

 • Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett

strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa

uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

 • Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling

av Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i Ortmedicas berättigade

intressen.

Ø Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du lägger beställningar,

kontaktar oss eller dylikt. De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation,

personnummer, adress och telefonnummer (”Personuppgifterna”). Personuppgifterna är

nödvändiga för att Ortmedica AB ska kunna uppnå Ändamålen. Den huvudsakliga rättsliga

grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att Ortmedica AB ska kunna

fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även på Ortmedica

AB berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt på

Ortmedica AB skyldighet att följa rättsliga förpliktelser. Behandlingen av personuppgifterna

kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla ändamålen eller så länge som Ortmedica AB är

förpliktade att göra detta. Därefter kan personuppgifterna raderas.

Intyget ska raderas efter en vecka från den dagen vi har tagit emot den från e-hälsomyndigheten.

Ø Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en

exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan

också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella

uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Ø Cookies

 • Cookies används inte för att analysera hur du som person använder webbplatsen på individuell
 • nivå. Cookies innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss identifiera dig som en
 • användare på webbplatsen. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt
 • stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer
 • inga cookies att lagras, men detta innebär även att du eventuellt inte kan använda vissa delar av
 • denna hemsida som avsett.